آریو پرواز

تفلیس

تفلیس

 

تفلیس پایتخت کشور گرجستان و مهمترین شهر این کشور محسوب می شود. از نظر شکل ظاهری، موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی شهر تفلیس شباهت زیادی به استانبول دارد. تفلیس در درون یک دره و رودخانه کور در وسط آن قرار گرفته است. این شهر میان شرق و غرب کشور گرجستان ارتباط برقرار می کند. در داخل شهر تفلیس یک پل بزرگ ساخته شده که قسمت قدیمی این شهر را به قسمت جدید آن متصل کرده است.

هتل های تفلیس

تورهای تفلیس

عنوان شروع از اعتبار تور تعداد شب شروع قیمت هواپیمایی
تور گرجستان، تفلیس، 7 اردیبهشت
7 اردیبهشت

1397

10 اردیبهشت

1397

3 شب و 4 روز 8,900,000

تومان

زاگرس
تور گرجستان، تفلیس، 7 اردیبهشت
7 اردیبهشت

1397

10 اردیبهشت

1397

3 شب و 4 روز 8,950,000

تومان

زاگرس
تور گرجستان، تفلیس، 7 اردیبهشت
7 اردیبهشت

1397

11 اردیبهشت

1397

4 شب و 5 روز 995,000

تومان

قشم ایر-زاگرس
تور گرجستان، تفلیس، 19 اردیبهشت
19 اردیبهشت

1397

23 اردیبهشت

1397

4 شب و 5 روز 955,000

تومان

قشم ایر-کیش ایر
تور گرجستان، تفلیس، 21 اردیبهشت
21 اردیبهشت

1397

24 اردیبهشت

1397

3شب و 4 روز 870,000

تومان

زاگرس
تور گرجستان، تفلیس، 21 اردیبهشت
21 اردیبهشت

1397

25 اردیبهشت

1397

4 شب و 5 روز 955,000

تومان

قشم ایر-کیش ایر
تور گرجستان، تفلیس، 21 اردیبهشت
21 اردیبهشت

1397

24 اردیبهشت

1397

3شب و 4 روز 895,000

تومان

زاگرس
تور گرجستان،تفلیس، ویژه 9 تا 20 اردیبهشت
9 اردیبهشت

1397

-
4 شب و 5 روز 1,050,000

تومان

کیش -زاگرس-قشم
تور گرجستان،تفلیس، ویژه 9 تا 20 اردیبهشت
9 اردیبهشت

1397

-
7شب و 8 روز 1,240,000

تومان

کیش -زاگرس-قشم
تور گرجستان، تفلیس، ویژه 9 تا 20 اردیبهشت
9 اردیبهشت

1397

-
3شب و 4 روز 995,000

تومان

کیش -زاگرس-قشم
تور تفلیس + باتومی، ویژه 9 تا 20 اردیبهشت
9 اردیبهشت

1397

-
7شب و 8 روز 1,790,000

تومان

تور گرجستان، تفلیس، 24 اردیبهشت
24 اردیبهشت

1397

28 اردیبهشت

1397

4 شب و 5 روز 990,000

تومان

زاگرس
تور گرجستان، تفلیس، 23 اردیبهشت
23 اردیبهشت

1397

26 اردیبهشت

1397

3شب و 4 روز 870,000

تومان

زاگرس
تور گرجستان، تفلیس 4 و 7 خرداد
4 خرداد

1397

7 خرداد

1397

4 شب و 5 روز 1,110,000

تومان

قشم ایر-کیش ایر
تور گرجستان، تفلیس، تعطیلات خرداد
11 خرداد

1397

18 خرداد

1397

3شب و 4 روز 1,190,000

تومان

کیش -زاگرس-قشم
تور گرجستان، تفلیس 8 خرداد
8 خرداد

1397

9 خرداد

1397

3شب و 4 روز 1,150,000

تومان

قشم ایر-کیش ایر
تور گرجستان، تفلیس + باتومی خرداد
13 خرداد

1397

17 خرداد

1397

7شب و 8 روز 1,895,000

تومان

تور گرجستان، تفلیس، تعطیلات خرداد
11 خرداد

1397

18 خرداد

1397

4شب و 5 روز 1,250,000

تومان

کیش -زاگرس-قشم
تور گرجستان، تفلیس 21 خرداد
21 خرداد

1397

26 خرداد

1397

4شب و 5 روز 1,260,000

تومان

زاگرس
تور گرجستان، تفلیس 21 خرداد
21 خرداد

1397

26 خرداد

1397

4شب و 5 روز 1,250,000

تومان

زاگرس
تور گرجستان، تفلیس 18 و 20 خرداد
18 خرداد

1397

20 خرداد

1397

3شب و 4 روز 995,000

تومان

کیش -زاگرس-قشم
تور گرجستان، تفلیس + باتومی خرداد
19 خرداد

1397

8 تیر

1397

7شب و 8 روز 1,890,000

تومان

تور گرجستان، تفلیس 25 خرداد
25 خرداد

1397

28 خرداد

1397

3شب و 4 روز 1,170,000

تومان

زاگرس
تور گرجستان، تفلیس + باتومی 26 و 31 خرداد
26 خرداد

1397

2 تیر

1397

7شب و 8 روز 1,890,000

تومان

تور گرجستان، تفلیس 27 خرداد
27 خرداد

1397

30 خرداد

1397

3شب و 4 روز 1,170,000

تومان

کیش -زاگرس-قشم
تور گرجستان، تفلیس 28 خرداد
28 خرداد

1397

1 تیر

1397

4شب و 5 روز 1,090,000

تومان

کیش -زاگرس-قشم
تور گرجستان، تفلیس 30 و 31 خرداد
30 خرداد

1397

4 تیر

1397

4شب و 5 روز 1,090,000

تومان

کیش -زاگرس-قشم
تور گرجستان، تفلیس 29 خرداد
28 خرداد

1397

1 تیر

1397

3شب و 4 روز 990,000

تومان

کیش -زاگرس-قشم
تور گرجستان، تفلیس 1 تیر
1 تیر

1397

4 تیر

1397

4شب و 5 روز 1,090,000

تومان

کیش -زاگرس-قشم
تور گرجستان، تفلیس 2 تیر
2 تیر

1397

6 تیر

1397

4شب و 5 روز 1,090,000

تومان

کیش -زاگرس-قشم
تور گرجستان، تفلیس 4 تیر
4 تیر

1397

8 تیر

1397

4شب و 5 روز 1,200,000

تومان

کیش -زاگرس-قشم
تور گرجستان، تفلیس + باتومی 2و 3 تیر
2 تیر

1397

9 تیر

1397

7شب و 8 روز 2,060,000

تومان

تور گرجستان، تفلیس 4 و 6 تیر
4 تیر

1397

8 تیر

1397

4شب و 5 روز 1,150,000

تومان

کیش -زاگرس-قشم
تور گرجستان، تفلیس 5 تیر
3 تیر

1397

6 تیر

1397

4شب و 5 روز 955,000

تومان

کیش -زاگرس-قشم
تور گرجستان، تفلیس 3 تیر
3 تیر

1397

6 تیر

1397

4شب و 5 روز 955,000

تومان

کیش -زاگرس-قشم