آریو پرواز

نظرسنجی

سوال اول

از کدام یک از خدمات مسافرتی ما استفاده کرده اید؟

 

[ تعداد شرکت کننده : 16 نفر ]
سوال دوم

آیا تاکنون با ما سفر کرده اید و از خدمات بلیت تور یا اقامت های ما استفاده کرده اید ؟

 

[ تعداد شرکت کننده : 15 نفر ]
سوال سوم

با ما از چه طریقی آشنا شده اید ؟

[ تعداد شرکت کننده : 15 نفر ]
سوال چهارم

تمایل شما به به سفر در ایام نوروز به کدام یکی از شهرهای ذیل می باشد؟

[ تعداد شرکت کننده : 12 نفر ]
سوال پنجم

کیفیت خدمات مسافرتی مارا چگونه ارزیابی می کنید؟

[ تعداد شرکت کننده : 18 نفر ]