آریو پرواز

آغاز پروازهای ایرفرانس به ایران

آغاز پروازهای ایرفرانس به ایران

آغاز پروازهای ایرفرانس به ایران از یکشنبه آینده/ پروازهای کی ال ام در مسیر آمستردام- تهران از 12 اردیبهشت
......................................................
 عضو هیئت مدیره شهر فرودگاهی امام‌خمینی(ره) از برقراری پروازهای ایرفرانس در مسیر پاریس - تهران از یکشنبه هفته آینده (29 فروردین) و پروازهای کی ال ام در مسیر آمستردام- تهران از 12 اردیبهشت خبر داد.