آریو پرواز

سفر رئیس موزه لوور پاریس به اصفهان

سفر رئیس موزه لوور پاریس به اصفهان

سفر رئیس موزه لوور پاریس به اصفهان
رییس موزه لوور پاریس در بازدید از آثار تاریخی اصفهان تاکید کرد : این شهر موزه ای بزرگ از آثار و جاذبه تاریخی و فرهنگی است