آریو پرواز

موزه لوور همکاری خوبی با ایران آغاز کرده است

موزه لوور همکاری خوبی با ایران آغاز کرده است

مدیر گروه عهد باستان شرق موزه لوور از اینکه این موزه همکاری خوبی را با ایران شروع کرده، ابراز خرسندی کرد. رایزن فرهنگی فرانسه در ایران هم از برنامه همکاری مشترک موزه لوور با کشورمان خبر داد.