آریو پرواز

پرواز اراک به استانبول

پرواز اراک به استانبول

مدیر فرودگاه اراک گفت: پرواز اراک به اردبیل و سپس به استانبول از اول خرداد ماه با همکاری شرکت هواپیمایی ترکیه آغاز می شود.