آریو پرواز

گشایش درهای موزه های جهان به روی ایران پس از برجام

گشایش درهای موزه های جهان به روی ایران پس از برجام

روابط فرهنگی و میراث مشترک ایران با دیگر کشورها احیا می شود.

 

مدیر موزه ملی ایران با اشاره به تمایل موزه های دنیا برای همکاری با موزه ملی ایران گفت: «اساس روابط ما با موزه های دیگر در زمینه های برگزاری نمایشگاه مشترک، تبادل کارشناس در حوزه آموزش موزه داری و مرمت اشیای تاریخی و موضوعات پژوهشی به ویژه موضوعات و مواد فرهنگی مشترک است.»

جبرئیل نوکنده در گفت و گو با «ایلنا» ادامه داد: «امسال نمایشگاهی در کشور هند با مشارکت موزه بریتانیا، موزه آرمیتاژ و ... برگزار شد که از موزه ملی ایران هم درخواست مشارکت داشتند و ما برای اولین بار در جغرافیای نوروز به جز در موزه ملی ایران در جای دیگری هم نمایشگاه داشتیم.»

رئیس موزه ملی افزود: «ارمنستان نیز اکنون تقاضای این را دارد که به کشور ما نمایشگاه بدهد. همچنین با کشورهایی همچون هند، آلمان، ایتالیا، مکزیک و کره نیز مذاکره کردیم تا در موضوعات مشترک، اشیا تبادل کنیم.»

نوکنده یادآور شد که موزه لوور نیز علاقه مند به همکاری با ایران است.