آریو پرواز

سه روز تعطیلی برای کاخ گلستان

سه روز تعطیلی برای کاخ گلستان

رئیس مجموعه فرهنگی تاریخی گلستان از تعطیلی سه روزه این مجموعه جهانی در هفته آینده خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی گلستان؛ مسعود نصرتی اظهار کرد: با توجه به فرسوده شدن سیستم برق کل مجموعه کاخ گلستان و احتمال بروز هر خطری برای این مجموعه ی ارزشمند، قرار شد در ماه مبارک رمضان با تعطیلی چند روزه ی کل مجموعه ی جهانی گلستان، این سیستم به روز رسانی شود.