آریو پرواز

بی آر تی«BRT» در تاسوعا و عاشورای حسینی شبانه روزی شد

بی آر تی«BRT» در تاسوعا و عاشورای حسینی شبانه روزی شد


شرکت واحد اتوبوسرانی اعلام کرد:
بی آر تی«BRT» در تاسوعا و عاشورای حسینی شبانه روزی شد