آریو پرواز

هواپيماي اتريش در شيراز مي نشيند

هواپيماي اتريش در شيراز مي نشيند

هواپيمايي اتريش که هم اکنون نیز از نظر پرواز به ایران در جایگاه اول است، قصد دارد به مقصد شيراز نيز خط پروازي برقرار كند