آریو پرواز

تسهیل صدور ویزای ایران و قزاقستان

تسهیل صدور ویزای ایران و قزاقستان

رئیس بخش گردشگری وزارت سرمایه‌گذاری و توسعه قزاقستان از امضای طرح تسهیل صدور روادید برای گروه‌های گردشگری ایران و قزاقستان خبر داد.