آریو پرواز

آرشیو تور خارجی

تور هند (1)

تور خارجی

تور دبی (1)

تور خارجی

تور ترکیه (4)

تور خارجی

تور گرجستان (5)

تور خارجی

تور گرجستان، تفلیس، تعطیلات خرداد

قیمت: 1,190,000 تومان - 3شب و 4 روز

تور گرجستان، تفلیس، ویژه تعطیلات خرداد در تاریخ 11 تا 18 خرداد شامل ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی، بیمه مسافرتی، لیدر فارسی زبان و اقامت در هتل به همراه صبحانه می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 250000تومان می باشد.

حداقل اعتبار پاسپورت از تاریخ خروج مسافر 6 ماه می باشد و مسئولیت کنترل آن به عهده آژانس در خواست کننده می باشد.

تور گرجستان در تاریخ 14 و 15 خرداد 900000تومان افزایش نرخ دارد.

 

تور گرجستان، تفلیس + باتومی خرداد

قیمت: 1,895,000 تومان - 7شب و 8 روز

تور گرجستان، تفلیس + باتومی خرداد شامل شرایط زیر می باشد:

ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت فرودگاهی و بین شهری، بیمه مسافرتی، لیدر فارسی زبان، اقامت در هتل با صبحانه

نرخ کودک زیر 2 سال 250000تومان می باشد.

حداقل اعتبار پاسپورت از تاریخ خروج مسافر 6 ماه می باشد و مسئولیت کنترل آن به عهده آژانس در خواست کننده می باشد.

تور تفلیس + باتومی در تاریخ 15خرداد 950000 تومان افزایش قیمت دارد.

تور تفلیس + باتومی در تاریخ 17خرداد 300000 تومان افزایش قیمت دارد.

 

 

 

 

تور ترکیه، استانبول تعطیلات خرداد

قیمت: 1,350,000 تومان - 4 شب و 5 روز

تور استانبول تعطیلات خرداد 97 شامل بلیط رفت و برگشت با کیش ایر و قشم ایر، 4 شب و 5 روز اقامت در هتل، ترنسفر فرودگاهی رفت و برگشت، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی و گشت خرید همراه با نهار می باشد.

نرخ کودک بدون تخت نت می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 190000تومان می باشد.

کنترل پاسپورت مسافر به عهده آژانس در خواست کننده می باشد.

پکیج تور استانبول تعطیلات خرداد 300 تومان افزایش قیمت دارد.

 

 

 

تور گرجستان، تفلیس 4 و 7 خرداد

قیمت: 1,110,000 تومان - 4 شب و 5 روز

تور تفلیس خرداد 1397 در تاریخ های 4 و 7 خرداد برگزار می شود.

تور تفلیس خرداد 1397 در تاریخ های 4 و 7 100000تومان افزایش قیمت دارد.

تور تفلیس شامل خدماتی چون ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی، بیمه مسافرتی، لیدر فارسی زبان و اقامت در هتل با صبحانه می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال در تور تفلیس 150000 تومان می باشد.

 

تور گرجستان، تفلیس 8 خرداد

قیمت: 1,150,000 تومان - 3شب و 4 روز

تور گرجستان، تفلیس 8 خرداد ، 150000 تومان افزایش قیمت دارد.

تور گرجستان، تفلیس 8 خرداد ،  شامل خدماتی چون ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی، بیمه مسافرتی، لیدر فارسی زبان و اقامت در هتل با صبحانه می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال در تور تفلیس 150000 تومان می باشد.

 

تور گرجستان، تفلیس، تعطیلات خرداد

قیمت: 1,250,000 تومان - 4شب و 5 روز

تور گرجستان، تفلیس، ویژه تعطیلات خرداد در تاریخ 11 تا 18 خرداد شامل ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی، بیمه مسافرتی، لیدر فارسی زبان و اقامت در هتل به همراه صبحانه می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 250000تومان می باشد.

حداقل اعتبار پاسپورت از تاریخ خروج مسافر 6 ماه می باشد و مسئولیت کنترل آن به عهده آژانس در خواست کننده می باشد.

 تور گرجستان، تفلیس، ویژه تعطیلات خرداد 50 تومان افزایش قیمت دارد.

تور گرجستان، تفلیس 18 و 20 خرداد

قیمت: 995,000 تومان - 3شب و 4 روز

تور گرجستان، تفلیس 18 و 20 خرداد شامل خدماتی چون ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی، بیمه مسافرتی، لیدر فارسی زبان و اقامت در هتل با صبحانه می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال در تور تفلیس 150000 تومان می باشد.

تور گرجستان، تفلیس 18 و 20 خرداد 100000 تومان افزایش قیمت دارد.

 

 

 

تور گرجستان، تفلیس 21 خرداد

قیمت: 1,250,000 تومان - 4شب و 5 روز

تور گرجستان، تفلیس 21 خرداد شامل خدماتی چون ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی، بیمه مسافرتی، لیدر فارسی زبان و اقامت در هتل با صبحانه می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال در تور تفلیس 250000 تومان می باشد.

ساعت رفت تور گرجستان، تفلیس 21 خرداد18:00 و ساعت برگشت آن 14:00 می باشد.

تور گرجستان، تفلیس 21 خرداد100000 تومان افزایش قیمت دارد.

 

 

 

تور ترکیه، آنتالیا 30 خرداد

قیمت: 2,390,000 تومان - 6 شب و 7 روز

تور ترکیه، آنتالیا 30 خرداد شلمل خدماتی چون بلیط رفت و بلرگشت اسپارتا، ترنسفر فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل با خدمات مربوط به هتل، بیمه و لیدر فارسی زبان می باشد.

نرخ کودک بدون تخت در تور ترکیه، آنتالیا 1690000 تومان می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال در تور ترکیه، آنتالیا 1900000 تومان می باشد.

 

تور گرجستان، تفلیس 21 خرداد

قیمت: 1,260,000 تومان - 4شب و 5 روز

تور گرجستان، تفلیس 21 خرداد شامل خدماتی چون ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی، بیمه مسافرتی، لیدر فارسی زبان و اقامت در هتل با صبحانه می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال در تور تفلیس 250000 تومان می باشد.

ساعت رفت تور گرجستان، تفلیس 21 خرداد18:00 و ساعت برگشت آن 14:00 می باشد.

تور گرجستان، تفلیس 21 خرداد100000 تومان افزایش قیمت دارد.

 

 

 

تور گرجستان، تفلیس + باتومی خرداد

قیمت: 1,890,000 تومان - 7شب و 8 روز

تور گرجستان، تفلیس + باتومی خرداد شامل شرایط زیر می باشد:

ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت فرودگاهی و بین شهری، بیمه مسافرتی، لیدر فارسی زبان، اقامت در هتل با صبحانه

نرخ کودک زیر 2 سال 250000تومان می باشد.

حداقل اعتبار پاسپورت از تاریخ خروج مسافر 6 ماه می باشد و مسئولیت کنترل آن به عهده آژانس در خواست کننده می باشد.

تور تفلیس + باتومی در تاریخ 19، 21، 24 و 25 خرداد 400000 تومان افزایش قیمت دارد.

تور تفلیس + باتومی در تاریخ 26، 28 و 31 خرداد 200000 تومان افزایش قیمت دارد.

 

 

 

 

تور ترکیه، استانبول تعطیلات عید فطر

قیمت: 1,650,000 تومان - 4شب و 5 روز

تور ترکیه، استانبول تعطیلات عید فطر شامل خدمات زیر می باشد:

بلیط رفت و برگشت،ترنسفر فرودگاهی رفت و برگشت، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی، گشت خرید همراه با نهار

نرخ کودک بدون تخت در تور ترکیه، استانبول تعطیلات عید فطر1390000 تومان می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال در تور استانبول 200000 تومان می باشد.

 

تور گرجستان، تفلیس 25 خرداد

قیمت: 1,170,000 تومان - 3شب و 4 روز

تور گرجستان، تفلیس 25 خرداد شامل خدماتی چون ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی، بیمه مسافرتی، لیدر فارسی زبان و اقامت در هتل با صبحانه می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال در تور تفلیس 150000 تومان می باشد.

 ساعت رفت تور گرجستان، تفلیس 25 خرداد 11:00 و ساعت برگشت آن 20:30 می باشد.

 

 

 

تور گرجستان، تفلیس + باتومی 26 و 31 خرداد

قیمت: 1,890,000 تومان - 7شب و 8 روز

تور گرجستان، تفلیس + باتومی 26 و 31 خرداد شامل شرایط زیر می باشد:

ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت فرودگاهی و بین شهری، بیمه مسافرتی، لیدر فارسی زبان، اقامت در هتل با صبحانه

نرخ کودک زیر 2 سال 250000تومان می باشد.

حداقل اعتبار پاسپورت از تاریخ خروج مسافر 6 ماه می باشد و مسئولیت کنترل آن به عهده آژانس در خواست کننده می باشد.

 

 

 

 

تور ترکیه، آنتالیا 23 خرداد

قیمت: 1,690,000 تومان - 6 شب و 7 روز

تور ترکیه، آنتالیا 23 خرداد شلمل خدماتی چون بلیط رفت و بلرگشت اسپارتا، ترنسفر فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل با خدمات مربوط به هتل، بیمه و لیدر فارسی زبان می باشد.

نرخ کودک بدون تخت در تور ترکیه، آنتالیا 990000 تومان می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال در تور ترکیه، آنتالیا 1900000 تومان می باشد.

 
تورهای لحظه آخری

در صورتی که تمایل دارید پیامک و آفرهای ما را دریافت کنید فرم زیر را تکمیل بفرمایید.

اطلاعات تماس

آدرس : سهروردی شمالی نبش کوچه آزادی پلاک 276 طبقه سوم واحد 14
تلفن : 02141365 -
فکس : 88543424 -
ایمیل : info@arioparvaz.com

آخرین پست های ما

    © کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آریو پرواز قرن می باشد. طراحی سایت و بهینه سازی سایت : ایده پویا